REGULAMIN

Bytów Musical Festival 2021

ORGANIZATOR
Gmina Bytów – Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie
MIEJSCE
Zamek w Bytowie
TERMIN
1 – 3 lipiec 2021 r.
CELE I ZAŁOŻENIA FESTIWALU

 1. Popularyzowanie piosenki musicalowej, rozumianej jako wykonywanie piosenek z interpretacją aktorską
 2. Stwarzanie możliwości zaprezentowania się uczestników festiwalu przed jury i publicznością
 3. Spotkanie i integracja osób z zamiłowaniem do piosenki musicalowej
 4. Promowanie kultury wykonawczej oraz różnorodnej wrażliwości artystycznej i scenicznej

  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
  Organizatorzy planują następujące nagrody:
 • I miejsce – 3000,00 zł.
 • II miejsce – 2000,00 zł.
 • III miejsce – 1000,00 zł.
  i inne nagrody specjalne.

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy SOLISTÓW śpiewających: (wiek min. 18 lat)
• a’capella
• do podkładu muzycznego
• z akompaniamentem
Każdy uczestnik przygotowuje dwa utwory z repertuaru musicalowego (mile widziane ballada i utwór w innym tempie). Preferowany język polski. Całość prezentacji nie może przekroczyć 8 minut.
Prezentacje festiwalowe powinny opierać się na aktorskich środkach wyrazu
i być różnorodne (stylistycznie, wyrazowo, tematycznie).

Uwaga!!!
Wykonawca wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie głównej festiwalu www.bytowmusicalfestival.pl i przesyła podpisany materiał wideo przynajmniej jednego z wykonanych utworów bezpośrednio na adres e.kluczewska@bck-bytow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2021 r.


Dokumenty wysłane pocztą elektroniczną nie muszą być podpisane.
Wykonawców oceniać będzie profesjonalne jury.
Jury oceniać będzie:
• umiejętności wokalne i aktorskie wykonawców
• dobór repertuaru
• oryginalność pomysłu
• dykcję i interpretację utworów
• ogólny wyraz artystyczny
• muzykalność

ORGANIZACJA FESTIWALU:
Festiwal składa się z dwóch etapów:
Etap I: eliminacje wstępne
Komisja konkursowa wyłoni na podstawie nadesłanych materiałów uczestników (etap II). Spośród wszystkich zgłoszonych wykonawców Jury zakwalifikuje 15 osób do etapu II. Uczestnicy festiwalu, z chwilą przystąpienia do I etapu, przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań, które będą miały miejsce w czasie trwania Festiwalu.

Organizator poinformuje zakwalifikowanych uczestników do dnia 21.06.2021. Zakwalifikowani do Festiwalu zobowiązani są wpłacić do dnia 25.06.2021 r. akredytację w wysokości 100,00 zł. na konto: Bank Pekao S.A. I O/Byów 90 1240 3783 1111 0010 1409 8447

Etap II:
Festiwal odbędzie się w dniach 1-3 lipiec 2021 r. Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do festiwalu zobowiązani są do wzięcia udziału w warsztatach wokalno-aktorskich. Pracom warsztatowym towarzyszyć będzie profesjonalny akompaniator.
Przesłuchanie finałowe odbędzie się w 2 lipca, każdy uczestnik wykonuje dwa utwory jeden z półplaybackiem drugi z akompaniamentem.
II etap konkursu oceniać będzie odrębne Jury powołane przez Organizatora.
Koncert galowy odbędzie się 3 lipca na dziedzińcu zamkowym, podczas którego nastąpi wręczenie nagród, warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór. Organizator nie pokrywa kosztów transportu, podróży, zakwaterowania oraz ubezpieczenia Uczestników Festiwalu.
Organizator planuje wydanie płyty CD będącej zapisem koncertu laureatów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

O kwestiach nierozstrzygniętych regulaminem decyduje Organizator.
Jeżeli okoliczności związane z COVID 19 nie pozwolą na zorganizowanie festiwalu w tradycyjnej formie to rozważamy inne alternatywne formy.

Dyrektor festiwalu – Mirosław Zahl, tel.: 513 539 549
Koordynatorzy festiwalu
Ewelina Kluczewska, tel.: 59 822 23 09 wew. 45 (BCK)
Andrzej Hrycyna tel.: 691 715 780 (Urząd Miejski)