REGULAMIN
Bytów Musical Festival 2023

ORGANIZATOR

Gmina Bytów – Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie

MIEJSCE
Zamek w Bytowie

TERMIN
13-15 lipiec 2023 r.


CELE I ZAŁOŻENIA FESTIWALU

 1. Popularyzowanie piosenki musicalowej, rozumianej jako wykonywanie piosenek z interpretacją aktorską
 2. Stwarzanie możliwości zaprezentowania się uczestników festiwalu przed jury i publicznością
 3. Spotkanie i integracja osób z zamiłowaniem do piosenki musicalowej
 4. Promowanie kultury wykonawczej oraz różnorodnej wrażliwości artystycznej i scenicznej

  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
  Organizatorzy planują następujące nagrody:
  I miejsce – 3000,00 zł.
  II miejsce – 2000,00 zł.
  III miejsce – 1000,00 zł.
  i inne nagrody specjalne.

  ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
  Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy SOLISTÓW śpiewających: (wiek min. 18 lat)
  • a’capella
  • do podkładu muzycznego
  • z akompaniatorem (pianista)
  Każdy uczestnik przygotowuje dwa utwory z repertuaru musicalowego (mile widziane ballada i utwór w innym tempie). Preferowany język polski. Całość prezentacji nie może przekroczyć 8 minut.
  Prezentacje festiwalowe powinny opierać się na aktorskich środkach wyrazu i być różnorodne (stylistycznie, wyrazowo, tematycznie).

  Uwaga!!!
  Wykonawca wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie głównej festiwalu
  www.bytowmusicalfestival.pl, w którym wpisuje link do materiału wideo przynajmniej
  jednego z wykonanych utworów w nieprzekraczalnym terminie do 21.05.2023 r.
  Po wysłaniu formularza prosimy o kontakt w celu potwierdzenia poprawności: Ewelina
  Kluczewska, tel.: 59 822 23 09 wew. 44 (BCK)

Dokumenty wysłane pocztą elektroniczną nie muszą być podpisane.
Wykonawców oceniać będzie profesjonalne jury w składzie:

Przewodniczący Jerzy Główczewski
Beata Olga Kowalska
Wojciech Gąssowski
Laureatka 1 nagrody edycji 2022 – Diana Gliniecka

Jury oceniać będzie:
• umiejętności wokalne i aktorskie wykonawców
• dobór repertuaru
• oryginalność pomysłu
• dykcję i interpretację utworów
• ogólny wyraz artystyczny
• muzykalność

ORGANIZACJA FESTIWALU:
Festiwal składa się z dwóch etapów:

Etap I: eliminacje wstępne
Komisja konkursowa wyłoni na podstawie nadesłanych materiałów uczestników (etap I).
Spośród wszystkich zgłoszonych wykonawców Jury zakwalifikuje 15 osób do etapu II.
Uczestnicy festiwalu, z chwilą przystąpienia do I etapu, przenoszą nieodpłatnie na rzecz
Organizatora prawa do artystycznych wykonań, które będą miały miejsce w czasie trwania Festiwalu.

Organizator poinformuje zakwalifikowanych uczestników do dnia 16.06.2023 r.
Zakwalifikowani do Festiwalu zobowiązani są wpłacić do dnia 25.06.2023 r. akredytację w
wysokości 100,00 zł. na konto: Bank Pekao S.A. I O/Bytów 90 1240 3783 1111 0010 1409 8447
Konieczność otrzymania faktury za akredytację, należy zgłosić w dniu wykonania przelewu!

Etap II:
Festiwal odbędzie się w dniach 13-15 lipca 2023 r. Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do
festiwalu zobowiązani są do wzięcia udziału w warsztatach wokalno-aktorskich. Pracom
warsztatowym towarzyszyć będzie profesjonalny akompaniator – Przemysław Sysojew-Osiński.
Przesłuchanie finałowe odbędzie się w 14 lipca, każdy uczestnik wykonuje dwa utwory jeden
z półplaybackiem drugi z akompaniamentem.
II etap konkursu oceniać będzie odrębne Jury pod przewodnictwem profesora Jerzego Główczewskiego.
Koncert galowy odbędzie się 15 lipca na dziedzińcu zamkowym, podczas którego nastąpi
wręczenie nagród, warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór. Wokalistom
towarzyszyć będzie zespół Crazy Band pod kierownictwem Marka Malisza. Organizator nie
pokrywa kosztów transportu, podróży, zakwaterowania oraz ubezpieczenia Uczestników Festiwalu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
O kwestiach nierozstrzygniętych regulaminem decyduje Organizator.

Dyrektor festiwalu – Mirosław Zahl, tel.: 513 539 549

Koordynatorzy festiwalu
Ewelina Kluczewska, tel.: 59 822 23 09 wew. 44 (BCK)

Andrzej Hrycyna tel.: 691 715 780 (Urząd Miejski)